Oversigt

over samtlige sider (links)

af slægtshistorien

Bestemoer i Svânikas familie:

Bestemoersa âner

Bestemoersa søskende

Onkel Hans

Onkel Hans billeder

Bestemoersa billeder

Tipoldefar Jens Hansen Markers familie

Forside

Skriv i Gæstebogen

Læs i Gæstebogen

Opdateringer

Bestefâr i Rønnas familie:

Bestefârsa âner

Oldefar Peder Andersens familie

 

 

Petras familie

Petras billeder

Thoras familie

Thoras billeder

Claras familie

Claras billeder

Paulas familie

Paulas billeder

NB! Der er links fra de forskellige sider enten direkte til den nævnte persons side eller henvisende til (for søskendes, søskendebørns etc. vedkommende) til en ane- eller efterslægtstavle (det navn, markøren standser ved), idet et barn af den viste ane er forsynet med *, et barnebarn med **, et oldebarn med ***. 

Tilbage til forside

 Husk at skrive i Gæstebogen, når du er færdig med at se alle siderne!